49ថ្ងៃ

Title : 49ថ្ងៃ
Posted by Admin :
Latest Updated On :
Category : Korean Drama
Notice : 49 ថ្ងៃ គឺខ្សែរភាពយន្តរបស់ទូរទស្សន៍កូរ៉េខាងត្បូងចាក់បញ្ចាំងក្នុងឆ្នាំ 2011 ដែលសម្ដែងដោយ Lee Yo-won, Nam Gyu-ri, Jo Hyun-jae, Bae Soo-bin, Jung Il- woo និង Seo Ji-hye ។ វាចាក់ផ្សាយនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍ SBS ចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី 19 ខែឧសភាឆ្នាំ 2011 នៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍វេលាម៉ោង 21:55 មានចំនួន២០ភាគ ។


Loading...


Loading...
  More Movie Related


  Most Drama View

ប៉ាវចិន២០១១
សាមកុក
ក្បួនសឹកស៊ុនអ៊ូ
ម្ចាស់ស្រ្តីហាន
អ្នកប្រម៉ាញ់ទីក្រុង
ម្ចាស់គ្រងមរតក
  Most Movie View

សង្រ្គៀមស្នេហ៏ពណ៏លឿង
កំហឹងស្នេហ៏ អឃាត
សង្រ្គៀមនៅសៀងហៃ
Still 2
Ip Man 2
សានម៉ៅ ប៉ះខ្មោចបារាំង